ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบดิจิตอล จำนวน ๑๕๓ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยในจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-09-2563 279 ดาวน์โหลดเอกสาร